News in English

News in English
24 Jul 2013

“Ik ben Garuda, Vishnoe’s voegel, die zijn vleugels uitslaat hoog hoven uw einlanden”( I am Garuda, Vishnu God’s mighty bird that spread its wings across your archipelago).” Indonesian first president, […]

Top